[Xenforo] Xóa toàn bộ bài viết Spam của 1 thành viên trong Xenforo

Admin

Administrator
Thành viên BQT
Đầu tiên các bạn vào phần Home > Options > Spam Management.
Chỉnh các giá trị trong Spam Cleaner User Criteria:
Maximum message count: 0
Maximum Days Since Registration: 0
Maximum reaction score received: 0


Như vậy các bài viết của thành viên sẽ hiện thêm công cụ Spam click vào spam để tiến hành dọn dẹp.
1619566212038.png
 
Top